İnnovativ diferensial texnologiyalar mövzusunda seminar keçirilib

Şamaxı Dövlət Aqrar İnkişaf Mərkəzində üzümçülük sahəsində fəaliyyət göstərən fermer və sahibkarlar üçün “Üzümçülükdə innovativ diferensial texnologiyalar və risklər” mövzusunda elmi-praktik seminar keçirilib. Seminar çərçivəsində üzümçülük və Şərabçılıq Elmi-Tədqiqat İnstitutunun alimləri tərəfindən hazırlanmış  kitabın  təqdimatı olub. Aqrar Elm və İnnovasiya…

Davamını oxu

Üzümü anomal istilərdən necə qoruyaq? – Fermerlərə tövsiyə

Abiotik və biotik amillərin bitkilərdə əmələ gətirdiyi dəyişikliklər “stres” adlanır. Stres bitkilərdə vacib fizioloji və metabolik dəyişmələrə səbəb olur, bitkilərin böyümə və inkişafına mənfi təsir edir. Abiotik stresə “cansız amillərin”, başqa sözlə ətraf mühitin mənfi təsirləri aiddir, fiziki və kimyəvi…

Davamını oxu

Metodik Şura təcrübələrin qoyulması və gedişinə baxış keçirmişdir

İnstitutun Metodik Şurasının üzvləri tərəfindən 21 avqust 2019-cu il tarixdə «Üzümün emalı və şərabın texnologiyası» şöbəsinin apardığı elmi-tədqiqat işləri, təcrübələrin qoyulması və gedişinə baxış keçirilmişdir. Əsas məqsəd süfrə, desert və tünd şərabların hazırlanması üçün texniki yetişkənliyin təyini və məhsul yığımı…

Davamını oxu

Şamaxıda üzümçülüyə dair elmi-praktik təlim keçiriləcək

Kənd Təsərrüfatı Nazirliyinin Üzümçülük və Şərabçılıq Elmi-Tədqiqat İnstitutu Sizi “Üzüm bitkisinə aqrotexniki qulluq işlərinin vaxtında yerinə yetirilməsi, xəstəlik və zərərvericilərə qarşı mübarizə tədbirləri və təhlükəsizlik qaydalarına əməl olunması” mövzusunda keçiriləcək təlimə dəvət edir. Təlim 23 avqust 2019-cu il tarixdə saat…

Davamını oxu

Yerli kişmişi üzüm sortlarının dequstasiyası keçirilib

Kənd Təsərrüfatı Nazirliyinin Aqrar Elm və İnnovasiya Mərkəzinin Üzümçülük və Şərabçılıq Elmi-Tədqiqat İnstitutunun Abşeron Təcrübə Təsərrüfatında yerli üzüm sortlarının dequstasiyası keçirilib. Dequstasiya prosesində son illər üzərində elmi-seleksiya işləri aparılan sortların dad, əmtəə görünüşü kimi keyfiyyət göstəricilərinə baxış keçirilib, onlardan alınan…

Davamını oxu

Üzümü “Çanaqlı yastıca”dan necə qorumalı?-Fermerlərə tövsiyə

Üzümün yetişmə dövründə ən çox müşahidə edilən zərəvericilərdən biri “unlu bit”dir. Bu zərərverici ilə sirayətlənən üzüm meyvələri tamamilə yararsız vəziyyətə düşür. Bu zərərverici Azərbaycanın bütün rayonlarında, bütün sortlara zərər verir. Abşeronda açıqlıqda yerləşən, külək dəyən bağlarda nisbətən az ziyan verir.…

Davamını oxu

Metodik Şura təcrübələrin qoyulması və gedişinə baxış keçirmişdir

02 avqust 2019-cu il tarixində dissertant A.S.Hüseynovanın “Yerli və introduksiya olunmuş kişmiş üzüm sortlarının klon seleksiyası ilə yaxşılaşdırılması” mövzusu üzrə təcrübə sahəsində apardığı elmi-tədqiqat işləri nəticəsində alınan məhsulun “Üzümün saxlanması, qurudulması və təkrar emalı” laboratoriyasının əməkdaşları ilə birgə qurutma məqsədilə…

Davamını oxu

Metodik Şura dissertantın elmi-tədqiqat işlərinə baxış keçirib

İnstitutun Metodik Şurasının üzvləri tərəfindən 30 iyul 2019-cu il tarixində dissertant A.S.Hüseynovanın (elmi rəhbər: a.e.d. V.S.Səlimov) 3103.04 – “Seleksiya və toxumçuluq” ixtisasında aqrar elmlər üzrə fəlsəfə doktoru elmi dərəcəsi almaq üçün üzərində işlədiyi “Yerli və introduksiya olunmuş kişmiş üzüm sortlarının…

Davamını oxu

Metodik Şura laboratoriyanın elmi-tədqiqat işlərinə baxış keçirib

İnstitutun Metodik Şurasının üzvləri tərəfindən 17 iyul 2019-cu il tarixində “Üzümün saxlanması, qurudulması və təkrar emalı” laboratoriyasının apardığı elmi-tədqiqat işləri, təcrübələrin qoyulması və gedişinə baxış keçirilmişdir. Qeyd olunmuşdur ki, hazırda ekoloji təmiz kişmiş və mövüc istehsalı üçün qurutmaya yararlı sortların…

Davamını oxu