Bizimlə əlaqə

binaAzərbaycan Respublikası nd Təsərrüfatı Nazirliyi

Aqrar Elm və İnformasiya Məsləhət Mərkəzi

 Üzümçülük və Şərabçılıq Elmi-Tədqiqat İnstitutu

Ünvan: AZ0118, Bakı şəri, Abşeron rayonu, Mehdiabad qəsəbəsi 20 yanvar küçəsi, tel: 343-13-31; Fax: 343-16-30; e-mail: azvino@mail.ru


binaAzerbaijan Republic Ministry of Agriculture

Agrarian Science and İnformation Coordination Center

Scientific Research İnstitute of Viticulture and Wine-making

Address: AZ0118, city of Baku, Absheron distr., Mehdiabad settl., 20 january street, Tel: (+994 12) 343 13 31. fax: (+994 12) 343 16 30e-mail: azvino@mail.ru


Sizin Ad (məcburi)

Sizin Email (məcburi)

Mövzu

Sizin Mesaj

Comments are closed