İNFORMASİYA TƏMİNATI VƏ ELMİ NƏTİCƏLƏRİN TƏTBİQİ ŞÖBƏSİ

İNFORMASİYA TƏMİNATI VƏ ELMİ NƏTİCƏLƏRİN TƏTBİQİ ŞÖBƏSİ

Şöbənin Əsas vəzifəsi başlıca olaraq institutun elmi həyatında baş verən yenilikləri, o cümlədən keçirilən elmi toplantılar, konfranslar, əlaqədar yerli aidiyyati qurumlarla bağlanılan müqavilələr və ya əməkdaşlıq haqqında qarşılıqlı mübadilələr, habelə diskusiyalar, simpoziyalar və s. haqqında, habelə elmin müxtəlif sahələri haqqında informasiyaları öyrənilib təcrübədə istifadəsi barədə məlumatları öyrənmək, institutda əməkdaşların əldə etdikləri dəyərli elmi nəticələrin təcrübədə yayılmasının təbliğinə çalışmaqdan ibarətdir.

Bundan başqa üzüm-şərab haqqında məqalə, broşura, məcmuə,kitab və s. yazıların aşkarlanıb institutun kitabxanasında qeydiyyata alınmasını təmin etməkdir.

Comments are closed