Doktorantura

DOKTORANTURA VƏ DİSSERTANTURA

Fiziki-kimyevi lab.Elmi kadrların hazırlanmasında Doktorantura mühüm rol oynayır. İnstitutda mütəmadi olaraq “Qida məhsullarının texnologiyası” – 3309.01; “Seleksiya və toxumçuluq” – 3103.04; “Sahə iqtisadiyyatı” – 5312.01; “Bitkiçilik” – 3103.07 üzrə doktoranturaya qəbul keçirilir.

İnstitutun doktorant və dissertantları respublika və beynəlxalq miqyasda keçirilən elmi konfrans və seminarlarda mütəmadi olaraq elmi işlərinin nəticələri haqqında məruzələrlə çıxış edirlər.

İnstitutda hal-hazırda aşağıdakı elmi ixtisas və istiqamətlər üzrə fəlsəfə doktoru və elmlər doktoru proqramları üzrə doktorant və dissertantlar hazırlanır:

Son illərdə Üzümçülük və Şərabçılıq Elmi-Tədqiqat İnstitutunda fəlsəfə doktoru və elmlər doktoru proqramı üzrə doktorant və dissertantların təsdiq olunmuş dissertasiya mövzularının adları, elmi rəhbərləri, dissertasiya mövzusunun təsdiq edilmə tarixi haqqında məlumat:

N Adı,soyadı,atasının adlı, qəbul olunduğu il Dissertasiya mövzusunun adı İxtisas və kodları Elmi rəhbərin adı və elmi dərəcəsi

 

Dissrtasiya mövzusunun təsdiq edildiyi tarix
1 Pənahov Tariyel Məhəmməd oğlu

(doktorant-elmlər doktoru  pilləsi üzrə)

“Azərbaycan Respublikasında palıd ağacı emalı məhsullarının şərabçılıq  sənayesındə istifadə olunmasının elmi əsasları” “Qida məhsullarının texnologiyası” 3309.01 Lukanin Aleksandr Sergeyeviç,

Ukrayna Milli Aqrar Elmlər Akademiyasının akademiki, professor

05 mart 2009-cu il, 02 saylı protokol
2 Mikayılov Vüqar Şahbaba oğlu

(doktorant-elmlər doktoru  pilləsi üzrə)

Azərbaycan meyvə və giləmeyvə içkilərinin istehsal texnologiyasının təkmilləşdirilməsi Dənli, paxlalı bitkilərin, yarma, meyvə-tətrəvəz və üzüm məhsullarının emalı texnologiyası və saxlanması”

05.18.01

H.K.Fətəliyev,

ADAU-nin professoru

20 dekabr 2005-ci il

14 saylı protokol

(28.06.2011-ci ildə institutun Elmi Şurasında dissertasiya işi müzakirə olunub)

3 Səlimov Vüqar Süleyman oğlu

(doktorant-elmlər doktoru  pilləsi üzrə)

“Azərbaycanda üzüm genofondunun toplanması, öyrənilməsi, qiymətləndirilməsi və seleksiyada istifadəsi”  “Seleksiya və toxumçuluq” 3103.04 M.R.Qurbanov B.e.d.,professor, AMEA-nın müxbir üzvü 05 mart 2009-cu il, 02 saylı protokol
4 Bayramov Vüsal Mayıl oğlu (2013 əyani doktorant) “Üzümçülük və Şərabçılıq məhsulları bazarının xarici rəqabətdən qorunmasının prioritetləri” “Sahə iqtisadiyyatı”

5312.01

A.F.Abbasov İ.e.d.,dosent

 

11 iyul 2014

03 saylı protokol

5 Məmmədov Ceyhun Hafiz oğlu (2013, əyani doktorant) Şərabçılıqda itkisiz emal məhsuları istehsalının prioritet istiqamətlərinin tədqiqi “Qida məhsullarının

texnologiyası”

3309.01

Ə.Ə.Nəbiyev

b.e.d., professor

11 iyul 2014

03 saylı protokol

6 Qurbanova Nailə Namiq qızı (2013, dissertant) “Azərbaycanda üzümçülük və şərabçılıq müəssisələrində vergitutma mexanizminin təkmilləşdirilməsi istiqamətləri” “Qida məhsullarının

texnologiyası”

3309.01

Kəlbiyev Yaşar Atakişi oğlu, İ.e.d., 11 iyul 2014

03 saylı protokol

7 Ömərov Rasim İsmayıl oğlu (2013, dissertant) Azərbaycanın üzüm və şərabçılıq məhsullarının tərkibində olan polifenol birləşmələrinin tədqiqi və onların əhəmiyyəti “Qida məhsullarının

texnologiyası”

3309.01

G.N.Arpentin,

t.e.d.

T.M.Pənahov

t.e.d.

11 iyul 2014

03 saylı protokol

8 Şükürov Azər Salman oğlu (2013, dissertant) “Müxtəlif ekoloji şəraitdə bəzi yerli və introduksiya olunmuş üzüm sortlarının aqrobioloji və təsərrüfat-texnoloji xüsusiyyətlərinin öyrənilməsi” “Bitkiçilik”

3103.07

M.R.Qurbanov B.e.d.,professor, AMEA-nın müxbir üzvü 11 iyul 2014

03 saylı protokol

9 Şəfizadə Cahangir Əjdər oğlu

(2014, dissertant)

 

“Azərbaycan şərablarının qüsur və çatışmazlıqlarının diaqnostikası və aradan qaldırılması texnologiyasının əsasları” “Qida məhsullarının texnologiyası” 3309.01 G.N.Arpentin

t.e.d.

T.M.Pənahov

t.e.d.

07 yanvar 2015

01 saylı protokol

10 Dolxanova Təranə Allahverdi qızı (2015, dissertant) “Azərbaycanın şərab zavodlarında şərabların soyuq-steril qablaşdırma texnologiyasının elmi əsasları və tıtbiqi” “Qida məhsullarının texnologiyası” 3309.01 Ə.Ə.Nəbiyev

b.e.d., professor

T.M.Pənahov

t.e.d.

26 fevral 2016

01 saylı protokol

11 Süleymanova Sevil Cavanşir qızı (2015, dissertant) “Üzümün mikroklonal çoxaldılması “Bitkiçilik”

3103.07

M.R.Qurbanov B.e.d.,professor, AMEA-nın müxbir üzvü 26 fevral 2016

01 saylı protokol

Comments are closed