Laboratoriyalar

Elmi-tədqiqat işlərinin yerinə yetirilməsi ilə Üzümçülük və Şərabçılıq Elmi-Tədqiqat İnstitutunun 4 laboratoriyası məşqul olur.

Üzümün saxlanması,qurudulması və təkrar emalı laboratoriyası,

Aqrokimya laboratoriyası,

İnteqrir mübarizə texnologiyaları laboratoriyası,

Biokimyəvi tədqiqatlar və keyfiyyətə nəzarət laboratoriyası, 

Comments are closed