Yerli kişmişi üzüm sortlarının dequstasiyası keçirilib

Kənd Təsərrüfatı Nazirliyinin Aqrar Elm və İnnovasiya Mərkəzinin Üzümçülük və Şərabçılıq Elmi-Tədqiqat İnstitutunun Abşeron Təcrübə Təsərrüfatında yerli üzüm sortlarının dequstasiyası keçirilib. Dequstasiya prosesində son illər üzərində elmi-seleksiya işləri aparılan sortların dad, əmtəə görünüşü kimi keyfiyyət göstəricilərinə baxış keçirilib, onlardan alınan…

Davamını oxu

Üzümü “Çanaqlı yastıca”dan necə qorumalı?-Fermerlərə tövsiyə

Üzümün yetişmə dövründə ən çox müşahidə edilən zərəvericilərdən biri “unlu bit”dir. Bu zərərverici ilə sirayətlənən üzüm meyvələri tamamilə yararsız vəziyyətə düşür. Bu zərərverici Azərbaycanın bütün rayonlarında, bütün sortlara zərər verir. Abşeronda açıqlıqda yerləşən, külək dəyən bağlarda nisbətən az ziyan verir.…

Davamını oxu

Metodik Şura təcrübələrin qoyulması və gedişinə baxış keçirmişdir

02 avqust 2019-cu il tarixində dissertant A.S.Hüseynovanın “Yerli və introduksiya olunmuş kişmiş üzüm sortlarının klon seleksiyası ilə yaxşılaşdırılması” mövzusu üzrə təcrübə sahəsində apardığı elmi-tədqiqat işləri nəticəsində alınan məhsulun “Üzümün saxlanması, qurudulması və təkrar emalı” laboratoriyasının əməkdaşları ilə birgə qurutma məqsədilə…

Davamını oxu

Metodik Şura dissertantın elmi-tədqiqat işlərinə baxış keçirib

İnstitutun Metodik Şurasının üzvləri tərəfindən 30 iyul 2019-cu il tarixində dissertant A.S.Hüseynovanın (elmi rəhbər: a.e.d. V.S.Səlimov) 3103.04 – “Seleksiya və toxumçuluq” ixtisasında aqrar elmlər üzrə fəlsəfə doktoru elmi dərəcəsi almaq üçün üzərində işlədiyi “Yerli və introduksiya olunmuş kişmiş üzüm sortlarının…

Davamını oxu

Metodik Şura laboratoriyanın elmi-tədqiqat işlərinə baxış keçirib

İnstitutun Metodik Şurasının üzvləri tərəfindən 17 iyul 2019-cu il tarixində “Üzümün saxlanması, qurudulması və təkrar emalı” laboratoriyasının apardığı elmi-tədqiqat işləri, təcrübələrin qoyulması və gedişinə baxış keçirilmişdir. Qeyd olunmuşdur ki, hazırda ekoloji təmiz kişmiş və mövüc istehsalı üçün qurutmaya yararlı sortların…

Davamını oxu

Nadir üzüm sortlarının əkin materialları sürətli mikroklonal üsulla çoxaldılacaq

Üzümçülük və Şərabçılıq Elmi-Tədqiqat İnstitutu (ÜŞETİ) ilə Meyvəçilik və Çayçılıq Elmi-Tədqiqat İnstitutu (MÇETİ) arasında şərabçılıq üzrə milli brendlərin istehsalı məqsədilə nadir texniki üzüm sortlarının in vitro çoxaltma yolu ilə fitopatogenlərdən azad əkin materialının əldə olunması və sürətli mikroklonal çoxaldılması istiqamətində…

Davamını oxu

Fermerlərin üzüm bağlarında maarifləndirmə tədbirləri davam etdirilir

Kənd Təsərrüfatı Nazirliyinin Meyvəçiliyin, üzümçülüyün təşkili və monitorinq şöbəsinin müdiri Tofiq Rzayev, Üzümçülük və Şərabçılıq Elmi-Tədqiqat İnstitutunun direktor əvəzi, aqrar elmlər üzrə elmlər doktoru Vüqar Səlimov, direktor müavinləri Rasim Yusubov və Rauf Əsədullayev, Üzümün aqrotexnikası şöbəsinin müdiri Azər Şükürov və…

Davamını oxu

Üzümü “çürümə” xəstəliklərindən qoruyaq

Artıq üzümün yetişmə dövrü yaxınlaşır. İyul ayının axırlarından və avqust ayının əvvələrindən başlayaraq ən tez və tez yetişən üzüm sortları yetişməyə başlayacaq. Sağlam, təravətli, yüksək əmtəəlik görünüşünə malik üzüm məhsulunun əldə olunması üzümçülərimizin ən ümdə arzusudur. Aqronomik qaydalara görə üzümün…

Davamını oxu

Üzüm-şərab istehsalında innovativ texnologiyalara həsr olunmuş təlim keçirilib

Qax Dövlət Aqrar İnkişaf Mərkəzində üzümçülük sahəsində fəaliyyət göstərən kiçik və orta fermer təsərrüfatları üçün “Üzüm-şərab istehsalında beynəlxalq standartların və innovativ texnologiyaların tətbiqi” mövzusunda təlim keçirilmişdir. Təlim Avropa İttifaqının (Aİ) maliyyələşdirdiyi “Azərbaycanda peşə təhsili və təlimi mərkəzlərinin müasirləşdirilməsi” qrantı çərçivəsində…

Davamını oxu