Şöbələr

Elmi-tədqiqat işlərinin yerinə yetirilməsi ilə Üzümçülük və Şərabçılıq Elmi-Tədqiqat İnstitutunun 8 şöbəsi məşqul olur.

Üzümün emalı və şərabın texnologiyası şöbəsi,

Üzümün aqrotexnikası şöbəsi,

Ampeloqrafiya, seleksiya və tinglik şöbəsi,

İnformasiya təminatı və elmi nəticələrin tətbiqi şöbəsi,

Üzümçülük və tingçilik şöbəsi ,

Maliyyə və mühasibat uçotu şöbəsi,

Hüquq , kadr və karguzarlığın təşkili şöbəsi, 

Təsərrüfat şöbəsi.

Comments are closed